กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครลูกจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสารสนเทศ

 4 ก.ย 2562    1,079 ครั้ง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสารสนเทศ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 2-20 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสารสนเทศ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
2. เป็นผู้ได้รับการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้
4. มีความรู้ความสามารถด้านการบำรุงรักษา ติดตั้ง และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-20 กันยายน 2562
1. สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ในวันและเวลาราชการ
2. หรือสมัครทาง E-mail โดยส่งใบสมัครมาที่อีเมลล์ ict.cng@dip.go.th
3. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณโชคนิธิ 02-202-4516

ประกาศรับสมัคร