กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 43 อัตรา

 12 ก.ย 2562    34,705 ครั้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 43 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน - 10 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
1.  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 29 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ทางธุรกิจการเกษตร หรือทางบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจการเกษตร หรือทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือทางการสหกรณ์)
-  และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

2. นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ จังหวัดชายแดนใต้ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ทางธุรกิจการเกษตร หรือทางบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจการเกษตร หรือทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือทางการสหกรณ์)
-  และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

3. นิติกรปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 11 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
-  และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.


4. นิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
-  และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.
(รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน - 10 ตุลาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร