กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 4 ก.ย 2562    2,118 ครั้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 9-18 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางธุรกิจการเกษตร บริหารธุรกิจเกษตร การบริหารธุรกิจเกษตร การบริหารธุรกิจการเกษตร เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์เกษตร หรือทางการสหกรณ์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองแผนงาน อาคาร 2 ชั้น 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 9-18 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร