กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

 6 ธ.ค 2561    3,187 ครั้ง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-11 ธันวาคม 2561

1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม วุฒิปริญญาตรี (วท.บ.) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาเคมี ฟิสิกส์ ชีวะ หรือสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต ทุกสาขา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การบัญชี คอมพิวเตอร์ การตลาด

รับสมัครที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   
ตั้งแต่วันที่ 4-11 ธันวาคม 2561
สอบสัมภาษณ์วันที่  12 - 13 ธันวาคม  2561  ณ  ห้อง 113 ศวฝ.  
ติดต่อได้ที่  คุณชญาดา โพธิ์พุฒ ฝ่ายบริหารฯ  02-5771139, 02-5774182-5 ต่อ 1110

ประกาศรับสมัคร