กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา

 3 ก.ค 2562    1,679 ครั้ง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ด้วยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการฯ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการ” จำนวน 6 อัตรา รายละเอียด ดังนี้
1) คุณสมบัติเฉพาะ ได้แก่
1.1) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
1.2) มีความรู้ความสามารถด้านงานบริหารงานทั่วไป สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า จัดทำรายงานวิเคราะห์ตลาด/สินค้า บริการตอบข้อสอบถามทางการค้า และอำนวยความสะดวกแขกพิเศษจากต่างประเทศ จัดทำหนังสือโต้ตอบระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกรวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น
1.3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

**เงินเดือน 11500 บาท

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานแผนอำนวยการและประชาสัมพันธ์สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ (บางกระสอ) ชั้น 8 อาคารริมถนน ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2507 8411, 8407

ประกาศรับสมัคร