กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

 10 ส.ค 2561    4,484 ครั้ง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 กันยายน 2561

รายละเอียด
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครผู้ปฏิบัติงานกรม (ลูกจ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา  วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 กันยายน 2561

รายละเอียด :  รับสมัครผู้ปฏิบัติงานกรม (ลูกจ้างเหมาบริการ)  เพื่อดำเนินงานทั่วไป
คุณสมบัติ : คุณวุฒิปริญญาตรี
ลักษณะงาน
1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปในสำนักงาน เช่น ธุรการ งานระบบเอกสาร งานงบประมาณ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร การรวบรวมข้อมูลและสถิติ
2.ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารกลุ่มงานในด้านต่างๆ
3.ปฏิบัติงานด้านเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุม
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท

สถานที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ชั้น 7 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ตึกริมถนน) กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 7 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร. 02-507-8356 (คุณบัณฑิตา)

ประกาศรับสมัคร