กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

 2 ก.ค 2562    3,487 ครั้ง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-18 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักวิชาการพาณิชย์ 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์

2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการเงินการธนาคาร หรือคุณวุฒิทางสังคมศาสตร์อื่นๆที่เหมาะสมกับลักษณะงานในหน้าที่

3. นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การคลัง กฎหมาย บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์(โยธา/ไฟฟ้า/คอมพิวเตอร์) หรือคุณวุฒิทางสังคมศาสตร์อื่นๆที่เหมาะสมกับลักษณะงานในหน้าที่

4. นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

สมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 9-18 กรกฎาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร