กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 2 อัตรา

 6 ก.พ 2562    3,905 ครั้ง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 14-21 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานในหน้าที่

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- วุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์

สมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 14 - 21 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร