กรมสารบรรณทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

 3 พ.ค 2562    3,601 ครั้ง

กรมสารบรรณทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-16 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานทำปก) แผนกจัดทำปก กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ 1 อัตรา (เพศชาย/หญิง)
2. พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานบริการการพิมพ์) แผนกบริการการพิมพ์ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ 1 อัตรา (เพศชาย)
อัตราเงินเดือน: 10,430 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมสารบรรณทหารเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 3-16 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2475-5459 และ 0-2475-5382

ประกาศรับสมัคร