กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครพนักงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 3 อัตรา

 31 ต.ค 2561    3,804 ครั้ง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครพนักงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา (ป.ตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน การธนาคาร)
2. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 1 อัตรา  (ป.ตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ การจัดการ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบนิเทศศิลป์)
3. นิติกร 1 อัตรา  (ป.ตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางนิติศาสตร์)
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 12 อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร: