กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 37 อัตรา

 2 ม.ค 2562    7,809 ครั้ง

กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 37 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-31 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ปฏิบัติงานกรมสรรพาวุธทหารเรือ (สัตหีบ)
1. พนักงานบริการ 1 อัตรา
2. พนักงานรับโทรศัพท์ 1 อัตรา
3. พนักงานบริการ (ชาย) 1 อัตรา
4. พนักงานบริการ 1 อัตรา
5. พนักงานเลี้ยงสัตว์ทหาร (ชาย) 1 อัตรา
6. พนักงานสูทกรรม 1 อัตรา
7.  พนักงานธุรการ 1 อัตรา
8. ช่างซ่อมเครื่องยนต์(ชาย) 1 อัตรา
9. ช่างประปา (ชาย) 1 อัตรา

ปฏิบัติงานกรมสรรพาวุธทหารเรือ (บางนา)
1.ช่างซ่อมเครื่องยนต์(ชาย) 1 อัตรา
2. ช่างโลหะ (ชาย) 11 อัตรา
3. ช่างกลโรงงาน (ชาย) 11 อัตรา
4. ช่างสรรพาวุธ (ชาย-หญิง) 5 อัตรา
5. ช่างไม้ (ชาย-หญิง) 4 อัตรา
6. ช่างปูน (ชาย-หญิง) 1 อัตรา
7. ช่างสรรพาวุธ (ชาย-หญิง) 1 อัตรา

เปิดรับสมัครที่กรมสรรพาวุธทหารเรือ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และกรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานาคร ตั้งแต่วันที่ 22-31 มกราคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร