กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 50 อัตรา

 5 มี.ค 2562    4,114 ครั้ง

กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-8 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2562
1. ชกท.ส่งกำลังทั่วไปสายสรรพวุธ จำนวน 15 อัตรา
- เพศชาย เป็นบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน  มีอายุ 18-25 ปี
- ปวช.สาขาพาณิชยกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. ชกท.ส่งกำลังกระสุน จำนวน 10 อัตรา
- เพศชาย เป็นบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน  มีอายุ 18-25 ปี
- ปวช.สาขาพาณิชยกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. ชกท.ช่างอาวุธ จำนวน 15 อัตรา
- เพศชาย เป็นบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน  มีอายุ 18-25 ปี
- ปวช.สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โลหะ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. ชกท. ช่างยานยนต์ จำนวน 10 อัตรา (รับเฉพาะทหารกองหนุน)
- เพศชาย เป็นบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน  มีอายุ 18-25 ปี
- ปวช.สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 6-8 มีนาคม 2562

ประกาศรับสมัคร