กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 70 อัตรา

 4 ก.ค 2562    5,455 ครั้ง

กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. ช่างโยธา  (ชาย/หญิง) 1 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ) วุฒิปวช.สาขาที่เกี่ยวข้องกับโยธา เช่นสาขาช่างก่อสร้าง
2. ช่างยางและพลาสติก (ชาย) 3 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ) วุฒิปวช.สาขาช่างกลโรงงาน ช่างยานยนต์ ช่างยาง เทคนิคการผลิต ช่างประดิษฐ์ การยางและพอลิเมอร์ เทคโนโลยีและพอลิเมอร์ ช่างอุตสาหกรรม หรือที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์
3. ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (ชาย/หญิง) 41 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ) วุฒิปวช.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
4. ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า (ชาย/หญิง) 14 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ) วุฒิปวช.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
5. ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างยานยนต์ (ชาย/หญิง) 8 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ) วุฒิปวช.สาขาวิชาช่างยานยนต์
6. ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ชาย/หญิง) 3 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ) วุฒิปวช.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18-26 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร