กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 147 อัตรา

 3 ม.ค 2562    9,217 ครั้ง

กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 147 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-23 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
1. พนักงานบริการ (ชาย/หญิง) 6 อัตรา เงินเดือน 10430 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ) วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3
2. พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ (ทหารกองหนุน) 16 อัตรา เงินเดือน 10430 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ) วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3
3. ลูกมือช่าง (ชาย/หญิง) 7 อัตรา เงินเดือน 10430 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ) วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3
4. พนักงานการเงินและบัญชี (ชาย/หญิง) 2 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ) วุฒิปวช.สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี
5. พนักงานธุรการ (ชาย/หญิง) 3 อัตรา เงินเดือน 10430 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ) วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3
6. พนักงานพัสดุ (ชาย/หญิง) 5 อัตรา เงินเดือน 10430 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ) วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3
7. พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ  (ชาย/หญิง) 1 อัตรา เงินเดือน 10430 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ) วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3
8. ช่างโยธา  (ชาย/หญิง) 1 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ) วุฒิปวช.สาขาที่เกี่ยวข้องกับโยธา เช่นสาขาช่างก่อสร้าง
9. ช่างโลหะ  (ชาย/หญิง) 3 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ)  วุฒิปวช.สาขาที่เกี่ยวข้องกับช่างโลหะ
10. ช่างไม้ (ชาย/หญิง) 1 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ) วุฒิปวช.สาขาที่เกี่ยวข้องช่างไม้
11. ช่างยางและพลาสติก (ชาย) 2 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ) วุฒิปวช.สาขาที่เกี่ยวข้องกับช่างยาง
12. ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (ชาย/หญิง) 44 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ) วุฒิปวช.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
13. ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า (ชาย/หญิง) 22 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ) วุฒิปวช.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
14. ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างยานยนต์ (ชาย/หญิง) 15 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ) วุฒิปวช.สาขาวิชาช่างยานยนต์
15. ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ชาย/หญิง) 19 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ) วุฒิปวช.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 14-23 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร