กรมสรรพากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 216 อัตรา

 8 ม.ค 2562    19,129 ครั้ง

กรมสรรพากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 216 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-25 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง 22 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

2. บุคลากร 33 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3. บุคลากร 43 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- ปริญญาตรี ทุกสาขา

4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง 63 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- ปริญญาตรีทุกสาขา

5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- ปริญญาตรี สาขาทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. บุคลากร (ผู้พิการ) 8 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- ปริญญาตรีทุกสาขา

7. พนักงานสรรพากร 45 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
- ปวช.ทุกสาขา

**บรรจุกรุงเทพ และปริมณฑล (ส่วนมากบรรจุในเขตกรุงเทพมหานคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องฝึกอบรม 4 และ 5 ชั้น 3 อาคารกรมสรรพากรตั้งแต่วันที่ 21-25 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2272-8516 หรือ 0-2272-8135

ประกาศรับสมัคร