กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป บรรจุครั้งแรก 68 อัตรา

 10 ก.ค 2561    59,294 ครั้ง

กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป บรรจุครั้งแรก 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร บรรจุครั้งแรก 9 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. พนักงานภาษีสรรพากร บรรจจุครั้งแรก 59 อัตรา เงินเดือน: 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การขาย การเลขานุการ การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจค้าปลัก ธุรกิจบริการ การประชาสัมพันธ์ ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษธุรกิจ การตลาด การโรงแรมและการท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2561

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร