กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครพนักงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 11 ม.ค 2561    1,252 ครั้ง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 10-18 มกราคม 2561

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาสถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


สมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 10-18 มกราคม 2561  โทร.0-2193-7000 ต่อ 18307

ประกาศรับสมัคร