กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

 8 ก.ค 2562    3,483 ครั้ง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-15 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี) 4 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทางเคมี

2. นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี) 1 อัตรา เงินเดือน 21000 บาท
- ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ทางเคมี

3. นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทางเคมี ทางฟิสิกส์ ทางวัสดุศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมวัสดุ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมเครื่องกล

4. นักวิทยาศาสตร์ (ด้านฟิสิกส์) 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทางฟิสิกส์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 9-15 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2017073

ประกาศรับสมัคร