กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 50 อัตรา

 2 ก.ค 2562    9,727 ครั้ง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา เงินเดือน 15960 บาท (นนทบุรี)
2. พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา เงินเดือน 15960 บาท (นนทบุรี)
3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จุลชีววิทยา) 6 อัตรา เงินเดือน 15960 บาท (นนทบุรี)
4. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เคมี) 12 อัตรา เงินเดือน 15960 บาท (นนทบุรี)
5. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชีววิทยา) 1 อัตรา เงินเดือน 15960 บาท (นนทบุรี)
6. นักฟิสิกส์รังสี 4 อัตรา เงินเดือน 15960 บาท (นนทบุรี)
7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา เงินเดือน 15960 บาท (นนทบุรี)
8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ป.ตรีทุกสาขา) 4 อัตรา เงินเดือน 13300 บาท (นนทบุรี)
9. นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา เงินเดือน 13300 บาท (นนทบุรี)
10. นักวิชาการพัสดุ (ป.ตรีทุกสาขา) 4 อัตรา เงินเดือน 13300 บาท (นนทบุรี)
11. นักวิชาการเกษตร 2 อัตรา เงินเดือน 13300 บาท (จันทบุรี)
12. บรรณารักษ์ 1 อัตรา เงินเดือน 13300 บาท (นนทบุรี)
13. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 10200 บาท (นนทบุรี)
14. นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 10200 บาท (นนทบุรี)
15. เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา เงินเดือน 10200 บาท (นนทบุรี)
16. พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) 5 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท (นนทบุรี และจันทบุรี)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร