กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 6 อัตรา

 31 ธ.ค 2561    3,911 ครั้ง

กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-11 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (บรรจุอัตราสิบเอก)
1.ผู้ควบคุมงาน จำนวน 2 อัตรา (เพศชาย)
2.ช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย/หญิง)
3.ช่างแบบพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย)
4.เสมียนพิมพ์ดีด 2 อัตรา (เพศชาย/หญิง)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-11 มกราคม 2562 ณ แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมยุทธโยธาทหารบก เลขที่ 2254 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในเวลาราชการ โทร.0-2940-1365 ต่อ 90725

ประกาศรับสมัคร