กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 4 อัตรา

 7 พ.ค 2562    3,068 ครั้ง

กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (บรรจุอัตราสิบเอก)
1.ช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย/หญิง)
2.เสมียนพิมพ์ดีด จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย) (วุฒิม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป)
3.เสมียนพิมพ์ดีด จำนวน 2 อัตรา (เพศชาย/หญิง) (วุฒิม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤษภาคม 2562 ณ แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมยุทธโยธาทหารบก เลขที่ 2254 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในเวลาราชการ โทร.0-2940-1365 ต่อ 90725

ประกาศรับสมัคร