กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

 7 พ.ค 2562    4,552 ครั้ง

กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
1. ช่างโยธา (ชาย) 1 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท + 2000 บาท
- ปวช. ช่างไฟฟ้า ช่างอุตสาหกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเชื่อม

2. พนักงานบริการ (ชาย) 1 อัตรา เงินเดือน 10430 บาท + 2000 บาท
- วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า

3. พนักงานบริการ (ชาย) 1 อัตรา เงินเดือน 10430 บาท + 2000 บาท
- วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า

4. พนักงานบริการ (ชาย/หญิง) 3 อัตรา เงินเดือน 10430 บาท + 2000 บาท
- วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-31 พฤษภาคม 2562 ณ แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมยุทธโยธาทหารบก เลขที่ 2254 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในเวลาราชการ โทร.0-2940-1365 ต่อ 90725

ประกาศรับสมัคร