กรมยุทธการทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา

 6 ม.ค 2562    5,478 ครั้ง

กรมยุทธการทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28-30 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ
1. พนักงานบริการ 6 อัตรา ค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาท
สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

2. พนักงานธุรการ 2 อัตรา ค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาท
สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

3. พนักงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 11,280 บาท
สําเร็จการศึกษา ระดับปวช.หรือสูงกว่า ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

**อัตราเงินเดือน ไม่รวมค่าครองชีพ 2,000 บาท**

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28-30 มกราคม 2562 ในเวลาราชการ ณ กองธุรการ กรมยุทธการทหารบก อาคาร 1 ชั้น 3 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2297-7308

ประกาศรับสมัคร