กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

 5 ส.ค 2562    2,526 ครั้ง

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 9-23 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2. นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา  เงินเดือน: 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร

ตั้งแต่วันที่ 9-23 สิงหาคม 2562 (สมัครออนไลน์)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร