กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา

 29 ม.ค 2562    20,927 ครั้ง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักวิเทศสัมพันธ์ 2 อัตรา (ส่วนกลาง) เงินเดือน 18000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา (ปัตตานี) เงินเดือน 18000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

3. นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา (กาญจนบุรี) เงินเดือน 18000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี  ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาอื่น และได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนด
(ประสบการณ์ 10 ปี ผ่านการอบรม 48 ซม. ประสบการณ์ 5-10 ปี ผ่านการอบรม 200 ซม. ประสบการณ์ 2-5 ปี ผ่านการอบรม 450 ซม.)

4.  เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 1 อัตรา (นนทบุรี) เงินเดือน 13800 บาท
-  ได้รับวุฒิปวส. ทุกสาขาวิชา

5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา (อุทัยธานี) เงินเดือน 13800 บาทท
-  ได้รับวุฒิปวส.สาขาการบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด

6. พนักงานบริการ 1 อัตรา (นครราชสีมา) เงินเดือน 10430 บาท + ค่าครองชีพ 2000 บาท
-  ได้รับวุฒิม.3 หรือ ม.6

7. ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ 1 อัตรา (นนทบุรี) เงินเดือน 10430 บาท + ค่าครองชีพ 2000 บาท
-  ได้รับวุฒิม.3

ตั้งแต่วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร