กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 14 อัตรา

 6 ธ.ค 2561    19,169 ครั้ง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักพัฒนาสังคม 2 อัตรา (นครนายก,หนองบัวลำภู) เงินเดือน 18000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

2. นักสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา (เชียงราย,พิษณุโลก) เงินเดือน 18000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี  ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาอื่น และได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนด
(ประสบการณ์ 10 ปี ผ่านการอบรม 48 ซม. ประสบการณ์ 5-10 ปี ผ่านการอบรม 200 ซม. ประสบการณ์ 2-5 ปี ผ่านการอบรม 450 ซม.)

3.  เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 4 อัตรา (บุรีรัมย์,เพชรบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย) เงินเดือน 13800 บาท
-  ได้รับวุฒิปวส. ทุกสาขาวิชา

4. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม 1 อัตรา (พัทลุง) เงินเดือน 11280 บาท + ค่าครองชีพ 2000 บาท
-  ได้รับวุฒิปวช. ทุกสาขาวิชา

5. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา (ศรีสะเกษ) เงินเดือน 11280 บาท + ค่าครองชีพ 2000 บาท
-  ได้รับวุฒิปวช. ทุกสาขาวิชา

6. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา (อุดรธานี) เงินเดือน 11280 บาท + ค่าครองชีพ 2000 บาท
-  ได้รับวุฒิปวช. ทุกสาขาวิชา

7. พนักงานบริการ 2 อัตรา (แพร่, พิษณุโลก) เงินเดือน 10430 บาท + ค่าครองชีพ 2000 บาท
-  ได้รับวุฒิม.3 หรือ ม.6

8. เจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด 1 อัตรา (ลพบุรี)  เงินเดือน 11280 บาท + ค่าครองชีพ 2000 บาท
-  ได้รับวุฒิปวช. สาขาวิชาโยธา สำรวจ การก่อสร้าง

ตั้งแต่วันที่ 14-20 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร