กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 22 อัตรา

 4 ก.ค 2562    30,665 ครั้ง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-19 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักพัฒนาสังคม 4 อัตรา (กรุงเทพ และสระแก้ว) เงินเดือน 18000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

2.  เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 2 อัตรา (กรุงเทพ และชลบุรี) เงินเดือน 13800 บาท
-  ได้รับวุฒิปวส. ทุกสาขา

3. พนักงานคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา (กรุงเทพ ) เงินเดือน 13800 บาท
-  ได้รับวุฒิปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม 1 อัตรา (สงขลา) เงินเดือน 11280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
-  ได้รับวุฒิปวช. ทุกสาขา

5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2 อัตรา (นราธิวาส และเชียงใหม่) เงินเดือน 11280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
-  ได้รับวุฒิปวช. สาขาการบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา (น่าน) เงินเดือน 11280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
-  ได้รับวุฒิปวช. ทุกสาขา

7. เจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด 5 อัตรา (นราธิวาส บุรีรัมย์ พังงา ระยอง สตูล ) เงินเดือน 11280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
-  ได้รับวุฒิปวช. สาขาโยธา สำรวจ การก่อสร้าง

8. พนักงานบริการ 2 อัตรา (กรุงเทพ ) เงินเดือน 10430 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
-  ได้รับวุฒิม.3 หรือ ม.6

9. เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด 1 อัตรา (สุพรรณบุรี) เงินเดือน 13800 บาท
-  ได้รับวุฒิปวส. ในสาขาวิชาเทคโนโลยี และเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ตั้งแต่วันที่ 10-19 กรกฎาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร