กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 16 อัตรา

 7 เม.ย 2562    7,585 ครั้ง

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)
1. ช่างเครื่องยนต์ (ชาย) จำนวน 9 อัตรา (ปวช.ช่างยนต์)  บรรจุปราจีนบุรี,พิษณุโลก,ร้อยเอ็ด,เพชรบูรณ์,กรุงเทพฯ
2. ช่างยานยนต์ล้อ (ชาย) จำนวน 1 อัตรา (ปวช.ช่างยนต์)  บรรจุลพบุรี
3. เสมียน จำนวน 3 อัตรา (เพศชาย วุฒิม.3)
4. เสมียน จำนวน 1 อัตรา (เพศหญิง วุฒิม.3)
5. พลขับรถ จำนวน 2 อัตรา (เพศชาย วุฒิม.3 เป็นทหารกองหนุน)
 
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 โทร.0-2588 3698

ประกาศรับสมัคร