กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 106 อัตรา

 4 ก.พ 2562    7,539 ครั้ง

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 106 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-22 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
1. นักวิชาการเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา  (ชาย/หญิง)เงินเดือน 18,000 บาท
2. พนักงานรับ-จ่ายน้ำมัน จำนวน 5 อัตรา  (ชาย/หญิง) เงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
3. ช่างโลหะ จำนวน 1 อัตรา (ชาย) เงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
4.  ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา (ชาย) เงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
5. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง) เงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
6. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง) เงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
7. พนักงานพัสดุ จำนวน 4 อัตรา (ชาย/หญิง) เงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
8. ลูกมือช่าง จำนวน 10 อัตรา (ชาย) เงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
9. พนักงานสูทกรรม ปฏิบัติหน้าที่ทำอาหาร จำนวน 5 อัตรา (ชาย/หญิง) เงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
10. พนักงานสูทกรรม ปฏิบัติหน้าที่บริการเครื่องดื่ม จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง) เงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
11. พนักงานการเกษตร จำนวน 2 อัตรา (ชาย) เงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
12. พนักงานบริการ ปฏิบัติหน้าที่บริการ จำนวน 3 อัตรา (ชาย/หญิง) เงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
13. พนักงานบริการ ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา (หญิง) เงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
14. พนักงานบริการ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน12 อัตรา (รับเฉพาะบุคคลที่เคยเป็นทหารกองประจำการเท่านั้น) เงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
15. พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ จำนวน 56 อัตรา (ชาย 6 /หญิง 50) เงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 13-22 กุมภาพันธ์ 2562  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร