กรมพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา

 3 ก.ค 2562    4,252 ครั้ง

กรมพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
- เป็นผู้ที่สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือ สูงกว่า

2. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
- เป็นผู้ที่สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือ สูงกว่า

3. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
- ได้รับวุฒิปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ การก่อสร้าง
- เป็นผู้ที่สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปวส. หรือ สูงกว่า

4. นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการก่อสร้าง เขียนแบบเครื่องกล โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม
- เป็นผู้ที่สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปวส. หรือ สูงกว่า
เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 กรกฎาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร