กรมพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา

 12 ก.พ 2561    2,547 ครั้ง

กรมพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 12-30 มีนาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
1. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 2 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
- เป็นผู้ที่สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือ สูงกว่า

2. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินการธนาาร บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เป็นผู้ที่สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปวส. หรือ สูงกว่า

สมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 12-30 มีนาคม 2561 ที่ www.dpe.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศรับสมัคร