กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา

 5 พ.ย 2561    3,375 ครั้ง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ที่งานพัสดุ กองบริการการบินเกษตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-109-5100 ถึง 18 ต่อ 0 (บอกว่าติดต่องานพัสดุ) ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร