กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครลูกจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ

 10 เม.ย 2562    2,317 ครั้ง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 10-19 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ที่ทางราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานปฏิบัติ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ตั้งแต่วันที่ 10-19 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2109-5100 ต่อ 650, 652,655

ประกาศรับสมัคร