กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร 3 อัตรา

 31 ก.ค 2562    524 ครั้ง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: นิติกร 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2. จบการศึกษาปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
3.  มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office และ Internet ได้
4 มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบพร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กลุ่มวินัยและกฎหมายสำนักงานเลขานุการกรม ตึกเก่า ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562เวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2109 5100 ต่อ 780

ประกาศรับสมัคร