กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 11 อัตรา

 5 เม.ย 2562    3,289 ครั้ง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 11 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 9-18 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
1. นักวิชาการเงินและบัญชี งานบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน/บัญชี

2. นักวิชาการเงินและบัญชี งานตรวจสอบ จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน/บัญชี

3. นักวิชาการเงินและบัญชี งานตรวจสอบ จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน/บัญชี

4. นักวิชาการเงินและบัญชี งานการเงิน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน/บัญชี

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 ถึง18 เมษายน 2562 ณ กลุ่มบริหารการคลัง สํานักงานเลขานุการกรม (ชั้น 3) อาคารทําการหลังใหม่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-109-5100 ต่อ 730 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร