กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

 5 ก.ค 2562    24,100 ครั้ง

กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-19 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1.เจ้าหน้าที่การเกษตร 1 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ) นครราชสีมา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเเกษตรกรรม

2. ช่างสำรวจ 1 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ) นครราชสีมา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ

3. พนักงานพิทักษ์ป่า 2 อัตรา  เงินเดือน 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ) กรุงเทพฯ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

4. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท กรุงเทพฯ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทาฃอิเล็กทรอนิกส์

5. นายช่างสำรวจ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ลำปาง
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 12-19 กรกฎาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร