กรมปศุสัตว์ (พญาไท) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

 13 มิ.ย 2561    7,079 ครั้ง

 กรมปศุสัตว์ (พญาไท) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
1.  นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
- จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขา (วท.บ.)
- สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ตามที่กำหนดได้
- มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office และ internet
-  มีความสามารถในการเตรียมสารเคมี สารละลาย อาหารเลี้ยงเชื้อ ปรับตั้งเครื่องวิทยาศาสตร์ให้พร้อมใช้งาน

2. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 13,800 บาท
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการ บัญชี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ชั้น 3 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

 ประกาศรับสมัคร