กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

 9 ก.ย 2562    767 ครั้ง

กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-23 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์
อัตราเงินเดือน: 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ ตึกชัยวิจิตรพาหนการ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 9-23 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร