กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

 1 ก.พ 2562    3,590 ครั้ง

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์- 6 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง
1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. นายช่างเครื่องยนต์ 1 อัตรา  เงินเดือน 13800 บาท
3. เจ้าพนักงานประมง 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง บางเขน ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์- 6 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ. โทร. 0-2579-8567

ประกาศรับสมัคร