กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 17 อัตรา

 4 มี.ค 2562    17,867 ครั้ง

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 5 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
1. นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.

2. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.

3. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)  บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.

4. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา
- ผู้สมัครสอบได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 5 เมษายน 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร