กรมบัญชีกลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคลัง

 12 พ.ค 2562    1,668 ครั้ง

กรมบัญชีกลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคลัง 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการคลัง 1 อัตรา (กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง)
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง อาคาร 3 ชั้น 5 กรมบัญชีกลาง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร