กรมทางหลวง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา

 31 ก.ค 2562    439 ครั้ง

กรมทางหลวง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานโยธา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: ตามวุฒิ แต่ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปวช. ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญา ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ หรือเป็นผู้เคยผ่านการปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1-9 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร