กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

 9 ก.ค 2562    2,460 ครั้ง

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-24 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำสำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
1. พนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน ตามวุฒิ แต่ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส.
2. พนักงานโยธา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน ตามวุฒิ แต่ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส.
3. พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน ตามวุฒิ แต่ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส.

**ผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาสูงกว่าวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เช่นวุฒิปริญญาตรี ซึ่งไม่ได้เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ไม่มีมีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร**

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 15-24 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร