กรมทางหลวงชนบท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 9 ก.ค 2562    1,114 ครั้ง

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-15 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปวส.

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมทางหลวงชนบท อาคาร 2 ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 5-15 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2551-5041หรือ 0-2551-5047

ประกาศรับสมัคร