กรมทางหลวงชนบท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา

 2 เม.ย 2562    2,784 ครั้ง

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 2-11 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์กายภาพ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภูมิศาสตร์แผนที่ แผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 3 อาคาร 2 กรมทางหลวงชนบท ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 2-11 เมษายน 2562  ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2551-5041 และ 0-2551-5047

ประกาศรับสมัคร