กรมทหารพรานที่ 44 (จังหวัดปัตตานี) รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน

 2 มี.ค 2562    3,216 ครั้ง

กรมทหารพรานที่ 44 (ปัตตานี) รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน ตั้งแต่วันที่ 1-8 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน สังกัด กรมทหารพรานที่ 44
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-8 มีนาคม 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และกำหนดสอบคัดเลือก ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น.

ประกาศรับสมัคร