กรมทหารพรานที่ 44 รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน (ชาย)

 1 ก.ย 2562    1,919 ครั้ง

กรมทหารพรานที่ 44 รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน (ชาย) ตั้งแต่วันที่ 1-6 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน (ชาย)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชายอายุ 22 ปีบริบูรณ์ -30 ปีบริบูรณ์
2. ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ (ไม่รับผู้จบ นศท.)
3. มีความสูงตั้งแต่ 160 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 55 กก. และไม่เกิน 70 กก. และต้องผ่านตามค่ามาตรฐาน BMI
4. สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษา (ม.3) ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
5. ผู้สมัคร บิดา มารดา ต้องมีสัญญาติไทยโดยกำเนิด
6. ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้โทษหรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดี
7. พิจารณาความสามารถพิเศษ ด้านคอมพิวเตอร์, ผ่านการปฏิบัติงาน จชต. ฯ9ฯ

รับสมัครตั้งแต่ 1 - 6 ก.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 7 ก.ย. 62
กำหนดสอบคัดเลือกและทดสอบร่างกาย 10 ก.ย. 62

***รายละเอียดตามประกาศ กรมทหารพรานที่ 44*** สอบถามโทร.09-1848-6139

ประกาศรับสมัคร