กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา

 3 พ.ค 2562    12,980 ครั้ง

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
1. นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา (สงขลา)
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี หรือวิศวกรรมทรัพยากรธรณี และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา (กรุงเทพ,สุพรรณบุรี,นครราชสีมา,ตรัง)
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา (กรุงเทพ)
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ ภาษาวรรณคดี และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2562 สอบถามโทร.0-2666-7021 หรือ 0-2666-7022

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร