กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

 3 พ.ค 2562    5,579 ครั้ง

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย 1 อัตรา (กรุงเทพฯ) เงินเดือน 18000 บาท
- ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ

2. นักธรณีวิทยา 1 อัตรา (กรุงเทพฯ) เงินเดือน 18000 บาท
- ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางเทคโนโลยีธรณี หรือ
- ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี ทางวิศวกรรมทรัยากรธรณี

3. นักธรณีวิทยา 1 อัตรา (สุพรรณบุรี) เงินเดือน 18000 บาท
- ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางเทคโนโลยีธรณี หรือ
- ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี ทางวิศวกรรมทรัยากรธรณี

4. นักธรณีวิทยา 1 อัตรา (กำแพงเพชร) เงินเดือน 18000 บาท
- ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางเทคโนโลยีธรณี หรือ
- ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี ทางวิศวกรรมทรัยากรธรณี

5. นายช่างเครื่องกล 1 อัตรา (ตรัง) เงินเดือน 13800 บาท
- ปวส. ในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างกลการเกษตร

6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา (กำแพงเพชร) เงินเดือน 13800 บาท
- ปวส. สาขาการบัญชี การเงินและการธนาคาร

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2562 สอบถามโทร.0-2666-7021 หรือ 0-2666-7022

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร