กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา

 9 ส.ค 2562    22,538 ครั้ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นายสัตวแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 23430 บาท (ภูเก็ต)
2. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท (ระยอง) (ป.ตรีทุกสาขา)
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท (กรุงเทพ) (ป.ตรีทุกสาขา)
4. นักวิชาคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท (กรุงเทพ)
5. นักวิชาการป่าไม้ 4 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท (กรุงเทพ)
6. นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท (กรุงเทพ)  (ป.ตรีทุกสาขา)
7. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท (กรุงเทพ)
8. นักวิชาภูมิสารสนเทศ 4 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท (กรุงเทพ)
9. นิติกร 4 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท (กรุงเทพ)
10. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท (กรุงเทพ)
11. เจ้าพนักงานประมง 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท (ภูเก็ต)
12. นายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท (กรุงเทพ)
13. นายช่างเครื่องกล 14 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท + ค่าครองชีพ 2000 บาท (ระยอง สมุทรสาคร เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี สงขลา ปัตตานี พังงา ภูเก็ต)
14. ช่างไฟฟ้า 2 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท (ระยอง ภูเก็ต)
15. นายช่างรังวัด 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท (ชลบุรี)
16. นายท้ายเรือ 8 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท + ค่าครองชีพ 2000 บาท (ระยอง สมุทรสาคร เพชรบุรี ชุมพร ปัตตานี ภูเก็ต)
17. กะลาสี 1 อัตรา เงินเดือน 10430 บาท + ค่าครองชีพ 2000 บาท (ภูเก็ต)
18. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท (กรุงเทพ ระยอง สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี)
19. เจ้าพนักงานธุรการ 8 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท (กรุงเทพ ระยอง ปัตตานี ภูเก็ต ตรัง)
20. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท (กรุงเทพ)
21. ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า 4 อัตรา เงินเดือน 10430 บาท + ค่าครองชีพ 2000 บาท (สงขลา ปัตตานี ตรัง)
22. พนักงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 10430 บาท + ค่าครองชีพ 2000 บาท (สงขลา)
23. พนักงานประมงพื้นฐาน 3 อัตรา เงินเดือน 10430 บาท + ค่าครองชีพ 2000 บาท (ระยอง สมุทรสาคร ภูเก็ต)
24. สหโภชน์ 1 อัตรา เงินเดือน 10430 บาท + ค่าครองชีพ 2000 บาท (สงขลา)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร